Petycja w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków

Protestujemy przeciw zmianie prawa dla poszukiwaczy zabytków


Unsplashed background img 1
Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przegłosowana 17.08.2023 zagraża dziedzictwu archeologicznemu. Skutki są już widoczne, choć trwa jeszcze vacatio legis. Jako przedstawiciele środowiska naukowego, muzealnego i konserwatorskiego nie składamy broni. Będziemy działać na rzecz zmiany zapisów tej ustawy zanim wejdą one w życie. Nadal zachęcamy też do podpisywania petycji, w której protstujemy przeci tej nowelizacji.
Petition - English version
Ostatnio dodane:

brightness_1 Polecamy wykład prof. M. Trzcińskiego "Problemy ze stosowaniem przepisów karnych w zakresie ochrony dziedzictwa kultury" kompleksowo omawiający zagadnienia prawne.
brightness_1 Istotnym skutkiem nowelizacji jest wzrost przypadków niszczenia stanowisk archeologicznych, napędzany poczuciem bezkarności. Tu jeden z przykładów. Więcej w sekcji Kroniki.
brightness_1 artykuł Paula Barforda dla The European Archaeologist - biuletynu EAA pokazuje, jak w Europie rośnie zaniepkojenie zmianami w polskim prawie. Kolejny raz staniemy pod pręgierzem?

Prawo powinno chronić dziedzictwo archeologiczne, a nie tworzyć zachęty do jego niszczenia.

Unsplashed background img 3